Avsluttet reguleringsplanarbeid Straumsvik hytteområde i Aure

Avsluttet reguleringsplanarbeid Straumsvik hytteområde i Aure

Varslet reguleringsplanarbeid for Straumsvik hytteområde er avsluttet pga. krav om omfattende arkeologiske undersøkelser.

Se varslingsbrev og planområde

12.03.2018 10:45