Reguleringsplanarbeid Halgunset masseuttak i Rindal

Reguleringsplanarbeid Halgunset masseuttak i Rindal

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 49, bnr. 4 i Rindal. Hensikten er å legge til rette for et mindre masseuttak.

Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.04.2020

Se oppstartvarsel

11.03.2020 11:40