Reguleringsplanarbeid Mjosundet boligområde

Reguleringsplanarbeid Mjosundet boligområde

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 7, bnr. 1, 3, 77, 79, 99 og 111 i Aure. Hensikten er å legge til rette for omdisponering av  tidligere Mjosundet skole med omkringliggende arealer, til boligbygging med tilhørende infrastruktur.

Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.09.2019.

Se oppstartvarsel

06.08.2019 14:43