Reguleringsplanarbeid Vollanekra, Kyrksæterøra i Hemne

Reguleringsplanarbeid Vollanekra, Kyrksæterøra i Hemne

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeid ved Vollanekra i Kyrksæterøra sentrum i Hemne. Hensikten er å legge til rette for boligbygging med tilhørende infrastruktur. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540, innen 2. oktober 2017.

Se varslingsbrev    Se planområde    Se oversiktskart

21.08.2017 09:25