Nyheter / kunngjøringer

 • Reguleringsplanarbeid Kråksundet boligfelt

  Reguleringsplanarbeid Kråksundet boligfelt

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 209, bnr. 1 i Aure. Hensikten er å legge til rette for utbygging av ca. 10 nye eneboliger med nødvendig infrastruktur. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.10.2020.

  Se oppstartvarsel

  07.09.2020 08.31
 • Reguleringsplan Borvika småbåtanlegg i Aure vedtatt

  Reguleringsplan Borvika småbåtanlegg i Aure vedtatt

  Reguleringsplan for Borvika Småbåtanlegg ble vedtatt av Aure kommunestyre 23. juni 2020.

  Se plandokumenter

  24.06.2020 07.39
 • Reguleringsplan Vollanekra i Heim vedtatt

  Reguleringsplan Vollanekra i Heim vedtatt

  Reguleringsplan for Vollanekra ble vedtatt av Heim kommunestyre 23. april 2020.

  Se plandokumenter

  20.05.2020 13.08
 • Reguleringsplanarbeid Gjelabukta fritidsområde i Aure

  Reguleringsplanarbeid Gjelabukta fritidsområde i Aure

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 97, bnr. 1, 56 og 57 i Aure. Hensikten er å legge til rette for utleiehytter og fritidsleiligheter med tilhørende infrastruktur.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 31.05.2020

  Se oppstartvarsel

  27.03.2020 07.36
 • Reguleringsplanarbeid Halgunset masseuttak i Rindal

  Reguleringsplanarbeid Halgunset masseuttak i Rindal

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 49, bnr. 4 i Rindal. Hensikten er å legge til rette for et mindre masseuttak.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.04.2020

  Se oppstartvarsel

  11.03.2020 11.40
 • Reguleringsplanarbeid Klakklia boligområde, Kyrksæterøra i Heim

  Reguleringsplanarbeid Klakklia boligområde, Kyrksæterøra i Heim

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 101, bnr. 679 i Heim. Hensikten er å legge til rette for utvidelse av Bugen boligområde.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 15.04.2020.

  Se oppstartvarsel

  04.03.2020 10.31
 • Reguleringsplan Løset masseuttak vedtatt

  Reguleringsplan Løset masseuttak vedtatt

  Reguleringsplan for Løset masseuttak ble vedtatt av Rindal kommunestyre 29. januar 2020.

  Se plandokumenter

  31.01.2020 12.31
 • Reguleringsplanarbeid Eidestranda i Aure

  Reguleringsplanarbeid Eidestranda i Aure

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 36, bnr. 1 og 2 i Aure. Hensikten er å legge til rette for leiligheter ved tidligere fiskemottak og utbedring av privat fiskerikai ved østsida av Eidsbukta. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 15.03.2020.

  Se oppstartvarsel

  27.01.2020 08.04
 • Reguleringsplanarbeid Kalland hytteområde

  Reguleringsplanarbeid Kalland hytteområde

  Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering på gnr. 63, bnr. 2 og 16, på Kalland i Aure. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fritidsbebyggelse og naust. Reguleringsplanen vil også omfatte eksisterende fritidsboliger på gnr. 63, bnr. 43, 52, 57 og 58, og fastsette rammer for tiltak etter Plan- og bygningsloven på disse eiendommene. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, innen 10.03.2020.

  Se oppstartvarsel

  21.01.2020 10.55
 • Reguleringsplanarbeid Strømnesset hytteområde

  Reguleringsplanarbeid Strømnesset hytteområde

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 4, bnr. 6, 12, 92, 93, 108, 114, 115, 116, 134, 136, 138, 140, 152, 176, 178 og 211 i Snillfjord. Hensikten er å legge til rette for etablering av 7 nye hyttetomter i tråd med gjeldende reguleringsplan for Vorpbukt-Hagen av 2002.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.11.2019

  Se oppstartvarsel

  08.10.2019 12.34
 • Reguleringsplanarbeid Mjosundet boligområde

  Reguleringsplanarbeid Mjosundet boligområde

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 7, bnr. 1, 3, 77, 79, 99 og 111 i Aure. Hensikten er å legge til rette for omdisponering av  tidligere Mjosundet skole med omkringliggende arealer, til boligbygging med tilhørende infrastruktur.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.09.2019.

  Se oppstartvarsel

  06.08.2019 14.43
 • Reguleringsplan Artvågen vedtatt

  Reguleringsplan Artvågen vedtatt

  Reguleringsplan for Artvågen ble vedtatt av Aure kommunestyre 26. mars 2019.

  Se plandokumenter

  03.04.2019 14.40
 • Reguleringsplanarbeid Løset Masseuttak i Rindal

  Reguleringsplanarbeid Løset Masseuttak i Rindal

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 16, bnr. 10 i Rindal. Hensikten er å legge til rette for et mindre uttak av naturgrus.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 31. mai 2019.

  Se oppstartvarsel

  19.03.2019 11.57
 • Reguleringsplanarbeid Borvika Småbåtanlegg

  Reguleringsplanarbeid Borvika Småbåtanlegg

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 94, bnr. 18 i Aure. Hensikten er å legge til rette for småbåtanlegg for Borvika hyttefelt.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 31. januar 2019

  Se oppstartvarsel

  19.12.2018 14.49
 • Reguleringsplanarbeid Strandheim boligområde

  Reguleringsplanarbeid Strandheim boligområde

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med etaljregulering på gnr. 216, bnr. 14 og 35, ved Leira i Aure. Hensikten er å legge til rette for boligbygging og naustområde med tilhørende infrastruktur.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 15.12.2018.

  Se planområde og varslingsbrev

  25.10.2018 14.26

Flere nyheter