Nyheter / kunngjøringer

 • Reguleringsplan Strømnesset hytteområde vedtatt av Hitra kommunestyre

  Reguleringsplan Strømnesset hytteområde vedtatt av Hitra kommunestyre

  Reguleringsplan for Strømnesset hytteområde på Hemneskjela ble vedtatt av Hitra kommunestyre den 25. september 2020.

  Se plandokumenter

  29.10.2020 09:19
 • Reguleringsplanarbeid Kråksundet boligfelt

  Reguleringsplanarbeid Kråksundet boligfelt

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 209, bnr. 1 i Aure. Hensikten er å legge til rette for utbygging av ca. 10 nye eneboliger med nødvendig infrastruktur. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.10.2020.

  Se oppstartvarsel

  07.09.2020 08:31
 • Reguleringsplan Borvika småbåtanlegg i Aure vedtatt

  Reguleringsplan Borvika småbåtanlegg i Aure vedtatt

  Reguleringsplan for Borvika Småbåtanlegg ble vedtatt av Aure kommunestyre 23. juni 2020.

  Se plandokumenter

  24.06.2020 07:39
 • Reguleringsplan Vollanekra i Heim vedtatt

  Reguleringsplan Vollanekra i Heim vedtatt

  Reguleringsplan for Vollanekra ble vedtatt av Heim kommunestyre 23. april 2020.

  Se plandokumenter

  20.05.2020 13:08
 • Reguleringsplanarbeid Gjelabukta fritidsområde i Aure

  Reguleringsplanarbeid Gjelabukta fritidsområde i Aure

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 97, bnr. 1, 56 og 57 i Aure. Hensikten er å legge til rette for utleiehytter og fritidsleiligheter med tilhørende infrastruktur.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 31.05.2020

  Se oppstartvarsel

  27.03.2020 07:36
 • Reguleringsplanarbeid Halgunset masseuttak i Rindal

  Reguleringsplanarbeid Halgunset masseuttak i Rindal

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 49, bnr. 4 i Rindal. Hensikten er å legge til rette for et mindre masseuttak.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.04.2020

  Se oppstartvarsel

  11.03.2020 11:40
 • Reguleringsplanarbeid Klakklia boligområde, Kyrksæterøra i Heim

  Reguleringsplanarbeid Klakklia boligområde, Kyrksæterøra i Heim

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 101, bnr. 679 i Heim. Hensikten er å legge til rette for utvidelse av Bugen boligområde.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 15.04.2020.

  Se oppstartvarsel

  04.03.2020 10:31
 • Reguleringsplan Løset masseuttak vedtatt

  Reguleringsplan Løset masseuttak vedtatt

  Reguleringsplan for Løset masseuttak ble vedtatt av Rindal kommunestyre 29. januar 2020.

  Se plandokumenter

  31.01.2020 12:31
 • Reguleringsplanarbeid Eidestranda i Aure

  Reguleringsplanarbeid Eidestranda i Aure

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 36, bnr. 1 og 2 i Aure. Hensikten er å legge til rette for leiligheter ved tidligere fiskemottak og utbedring av privat fiskerikai ved østsida av Eidsbukta. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 15.03.2020.

  Se oppstartvarsel

  27.01.2020 08:04
 • Reguleringsplanarbeid Kalland hytteområde

  Reguleringsplanarbeid Kalland hytteområde

  Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering på gnr. 63, bnr. 2 og 16, på Kalland i Aure. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fritidsbebyggelse og naust. Reguleringsplanen vil også omfatte eksisterende fritidsboliger på gnr. 63, bnr. 43, 52, 57 og 58, og fastsette rammer for tiltak etter Plan- og bygningsloven på disse eiendommene. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, innen 10.03.2020.

  Se oppstartvarsel

  21.01.2020 10:55
 • Reguleringsplanarbeid Strømnesset hytteområde

  Reguleringsplanarbeid Strømnesset hytteområde

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 4, bnr. 6, 12, 92, 93, 108, 114, 115, 116, 134, 136, 138, 140, 152, 176, 178 og 211 i Snillfjord. Hensikten er å legge til rette for etablering av 7 nye hyttetomter i tråd med gjeldende reguleringsplan for Vorpbukt-Hagen av 2002.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.11.2019

  Se oppstartvarsel

  08.10.2019 12:34
 • Reguleringsplanarbeid Mjosundet boligområde

  Reguleringsplanarbeid Mjosundet boligområde

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 7, bnr. 1, 3, 77, 79, 99 og 111 i Aure. Hensikten er å legge til rette for omdisponering av  tidligere Mjosundet skole med omkringliggende arealer, til boligbygging med tilhørende infrastruktur.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.09.2019.

  Se oppstartvarsel

  06.08.2019 14:43
 • Reguleringsplan Artvågen vedtatt

  Reguleringsplan Artvågen vedtatt

  Reguleringsplan for Artvågen ble vedtatt av Aure kommunestyre 26. mars 2019.

  Se plandokumenter

  03.04.2019 14:40
 • Reguleringsplanarbeid Løset Masseuttak i Rindal

  Reguleringsplanarbeid Løset Masseuttak i Rindal

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 16, bnr. 10 i Rindal. Hensikten er å legge til rette for et mindre uttak av naturgrus.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 31. mai 2019.

  Se oppstartvarsel

  19.03.2019 11:57
 • Reguleringsplanarbeid Borvika Småbåtanlegg

  Reguleringsplanarbeid Borvika Småbåtanlegg

  I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 94, bnr. 18 i Aure. Hensikten er å legge til rette for småbåtanlegg for Borvika hyttefelt.

  Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 31. januar 2019

  Se oppstartvarsel

  19.12.2018 14:49

Flere nyheter