Driftskonsesjon Dalemskjølen masseuttak

Driftskonsesjon Dalemskjølen masseuttak

Aae Transport og grunneier Torbjørn Olsen først ut i Hemne med driftskonsesjon for masseuttak etter Mineralloven!

Driftskonsesjonen gir tillatelse til uttak av inntil 300.000 m3 fast fjell. Arbeidet starter i sommer, og vil bidra til redusert transport og økt selvforsyning av grus og pukk i Hemne.

Se driftsplan

12.07.2017 08:53