Reguleringsplanarbeid Ringholmen i Aure

Reguleringsplanarbeid Ringholmen i Aure

Vi planlegger fritidsboliger og turistanlegg på Ringholmen utenfor Tustna i Aure. Planarbeidet ble startet opp av andre i 2011, og fullføres nå av oss på oppdrag fra utbygger. Spørsmål og merknader kan rettes til oss fortløpende, inntil planen fremmes for behandling i Aure kommune. Varsel om oversending til Aure kommune vil bli lagt ut som nyhet her.

02.09.2016 13:31