Reguleringsplanarbeid Dalemskjølen Masseuttak

Reguleringsplanarbeid Dalemskjølen Masseuttak

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 64, bnr. 1 i Hemne. Hensikten er å legge til rette for åpning og drift av nytt masseuttak. Planprogram legges samtidig ut til offentlig ettersyn, i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugen 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf 71403540, innen 8. februar 2017. Se planprogram

22.12.2016 12:36