Reguleringsplanarbeid Stavråa i Halsa

Reguleringsplanarbeid Stavråa i Halsa

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 11, bnr. 4 og 5 i Halsa. Hensikten er å legge til rette for døgnhvileplass for langtransport, godsterminal, næringsområder og campingplass med tilhørende infrastruktur. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as.

Se planområde og oppstartvarsel

23.01.2018 08:12