Reguleringsplanarbeid Borvika Småbåtanlegg

Reguleringsplanarbeid Borvika Småbåtanlegg

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 94, bnr. 18 i Aure. Hensikten er å legge til rette for småbåtanlegg for Borvika hyttefelt.

Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 31. januar 2019

Se oppstartvarsel

19.12.2018 14:49