Reguleringsplan Dalemskjølen masseuttak vedtatt

Reguleringsplan Dalemskjølen masseuttak vedtatt

Reguleringsplan for Dalemskjølen masseuttak ble vedtatt i Hemne kommunestyre 3. oktober 2017.

Se reguleringskart

Se bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning

Se oversiktskart

09.10.2017 08:41