Reguleringsplan Kynnsvikbugen vedtatt

Reguleringsplan Kynnsvikbugen vedtatt

Reguleringsplan for Kynnsvikbugen ble vedtatt av Hemne kommunestyre 27. februar 2018.

Se plandokumenter

12.03.2018 10:36