Reguleringsplanarbeid Eidestranda i Aure

Reguleringsplanarbeid Eidestranda i Aure

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 36, bnr. 1 og 2 i Aure. Hensikten er å legge til rette for leiligheter ved tidligere fiskemottak og utbedring av privat fiskerikai ved østsida av Eidsbukta. Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugvegen 39, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 15.03.2020.

Se oppstartvarsel

27.01.2020 08:04