Reguleringsplanarbeid Løset Masseuttak i Rindal

Reguleringsplanarbeid Løset Masseuttak i Rindal

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 16, bnr. 10 i Rindal. Hensikten er å legge til rette for et mindre uttak av naturgrus.

Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 31. mai 2019.

Se oppstartvarsel

19.03.2019 11:57