Reguleringsplan Kalkberget vedtatt

Reguleringsplan Kalkberget vedtatt

Detaljreguleringsplan for Kalkberget i Rindal ble vedtatt av Rindal kommunestyre 22. juni 2016.

Se reguleringskart    Se reguleringsbesstemmelser og planbeskrivelse

Se oversiktskart (16 MB) 

15.07.2016 13:35