Reguleringsplanarbeid Gjelabukta fritidsområde i Aure

Reguleringsplanarbeid Gjelabukta fritidsområde i Aure

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 97, bnr. 1, 56 og 57 i Aure. Hensikten er å legge til rette for utleiehytter og fritidsleiligheter med tilhørende infrastruktur.

Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as innen 31.05.2020

Se oppstartvarsel

27.03.2020 07:36