Reguleringsplanarbeid Kynnsvikbugen

Reguleringsplanarbeid Kynnsvikbugen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 68, bnr. 4, 5, 11 og 24 i Hemne. Hensikten er å legge til rette for videre drift og utvikling av eksisterende anlegg tilhørende AquaGen AS, samt etablering av småbåthavn lenger inn i Kynnsvikbugen.

Planprogram for reguleringsplanarbeidet legges samtidig ut til offentlig ettersyn, i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

Merknader til planprogrammet og planarbeidet kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugen, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 05.05.2017. Se planprogram

08.03.2017 15:53