Reguleringsplanarbeid Strømnesset hytteområde

Reguleringsplanarbeid Strømnesset hytteområde

I henhold til plan- og bygnings-lovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplan-arbeid på gnr. 4, bnr. 6, 12, 92, 93, 108, 114, 115, 116, 134, 136, 138, 140, 152, 176, 178 og 211 i Snillfjord. Hensikten er å legge til rette for etablering av 7 nye hyttetomter i tråd med gjeldende reguleringsplan for Vorpbukt-Hagen av 2002.

Spørsmål og merknader kan rettes til Areal & Plan as, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 30.11.2019

Se oppstartvarsel

08.10.2019 12:34